Historie

 Inden søsterloge nr. 57 Anne Marie så dagens lys den 24. februar 1973, var der gået 7 år.

I 1966 afholdt broderloge nr. 9 Andreas Holck i Kalundborg et oplysningsmøde for brødrenes hustruer,

hvor de blev fortalt om Odd Fellow Ordenen og dermed Rebekkainstitutionen.

Da embedsmænd og søstre fra Rebekkaloge nr. 33 Ingrid i Holbæk på et møde lidt senere i logens

selskabslokaler fortalte om deres glæde ved at være rebekkasøstre, som det hed dengang,

blev der skabt fine kontakter, som udbyggedes, således, at der var proponenter til interesserede, når tiden var inde.

 

De to første blev indviet den 27/9 1966 i Rebekkaloge nr. 33 Ingrid i Holbæk, og i 1967 var der 13 søstre

i alt fra Kalundborgområdet. 

 

Den 20. april 1970 kom tilladelsen fra Storlogen om oprettelse af en Rebekkaforening under navnet Anne Marie

i Kalundborg. Navnet Anne Marie var blevet valgt som en naturlig fortsættelse af navnet Ingrid.  

Da søstrene ved foreningens start havde sat sig det mål at blive en selvstændig loge, inden broderloge nr. 9 Andreas Holck

fyldte 90 år (1973) , blev der arbejdet intensivt med forberedelserne.  Forslag om emblem, devise, dragter, tæppe m.m. skulle

godkendes af Storlogen først.  

31 søstre og en broder tog med et vist vemod afsked med Rebekkaloge nr. 33 Ingrid for at fortsætte logelivet i Kalundborg.

(Dengang kunne brødre også optages i en søsterloge; en ordning, der blev afskaffet for mange år siden). 

 

Logens første valgte overmester blev Ruth Lefolii, der den 24. februar 1973 sammen med 4 øvrige embedsmænd modtog Fribrevet.  

To nye søstre blev indviet samme dag.

 

I dag er vi tre loger, der er fælles om de gamle smukke lokaler i ordensbygningen i Skibbrogade 48 i Kalundborg:

Broderloge Nr. 9 Andreas Holck (1883),  søsterloge nr. 57 Anne Marie (1973) og broderloge nr. 111 De Fem Tårne (1981).

 

Søsterloge nr. 57 Anne Marie har i dag 70 medlemmer.