Valgte Embedsmænd

Overmester

Laila Werth

Undermester

Marianne Kjeldgaard Steffensen

Sekretær

Anne Marie Josiassen

Kasserer

Karin Lauring

Skatmester

Ada Esberg Kjær

Fungerende eksmester

Inger Bisgaard Søllested

Storrepræsentant

Linda Brandborg

Storrepræsentant

Marianne Lundgaard