Valgte Embedsmænd

Overmester

Laila Werth

Undermester

Mariann Lyng Olesen

Sekretær

Linda Brandborg

Kasserer

Karin Lauring

Skatmester

Marianne Kjeldgaard Steffensen

Fungerende eksmester

Inger Bisgaard Søllested

Storrepræsentant

Linda Brandborg

Storrepræsentant

Marianne Lundgaard